دکتر حسین واثق

پیام انتخابات به جریان های سیاسی

پس از ماه ها التهاب و کشمکش و زورآزمایی و وزن کشی سیاسی و روزها و شب ها تبلیغات و برنامه ریزی و کار مداوم و پس از هزاران هزار تحلیل و مقاله و ویژه نامه و … دیروز مهمترین ماراتون سیاسی دهه اخیر در سطح داخلی کشور به پایان رسید.

ماه ها کار مداوم احزاب و جریان ها و تلاش خستگی ناپذیر سیاسیون طیف ها در جلب نظر اذهان و افکار عمومی به سمت خود و جذب آرای آنان به طرف کاندیدای خود یا حزب و طیف خود. پس از بی بدیل ترین زور آزمایی سیاسی تاریخ انقلاب در سطح مجلس خبرگان و شواری اسلامی، انتخابات دیروز به ثمر نشست و امروز یک پیام روشن و واضح از صندوق های رای صادر شد. پیامی برای احزاب، طیف ها و جریان های سیاسی و افراد و کاندیداها. پیامی که خیلی ساده ولی مهم و حساس است.

آری یا نه !

همه احزاب و طیف ها همه پس از این همه تلاش منتظر دو کد بودند. منتظر بودند تا دریابند که کدام کد به آنها از طرف صندوق ها ارسال خواهد شد. این کدها نشانگر بسیاری از برنامه های گذشته و آینده و درست یا غلط بودن آنان و نیز پیامی برای ورود به آینده از کدام مسیر است .

آری؛ برای هر حزب، طیف و کاندیدا یعنی که رویه شما را در گذشته دیدیم و مورد قبول واقع شد و نیز برنامه و تلاش های شما برای آینده را نیز قبول خواهیم کرد و به شما فرصتی جهت اجرای آن چه که گفتید خواهیم داد.

نه؛ یعنی تک تک افعال و افکار شما را در آن چه که گذشت مشاهده کردیم و آنانی را که نشان از تندروی ، کج روی و بیراهه رفتن داشتند را در ذهن سپاردیم و نیز آن چه را که برای مسیر آینده ذکر کردید که چگونه می پیمایید را نیز دیدیم و آنچه که جواب ما است نه به شماست زیرا که با لحاظ کردن تندروی ها، کند روی ها، کج روی ها و بیراهه روی ها و در نظر داشتن ناکار آمدی نقشه پیمودن مسیر آینده را که ذکر کردید به این نتیجه رسیدیم که با این نه هشدار دهیم که مسیرتان از ما ملت فاصله دارد و تاکید کنیم که ما را در نظر گیرید. امروز هر آنان که نه شنیدند باید تامل کنند و بیاندیشند که چرا نه !!! و آنان که آری گرفتند باید تلاش کنند تا برای آنچه که آری گرفتند چیزی کم نگذارند و صحیح عمل کنند برای آنان که آری گفتند.

اما فارغ از این ها از امروز ماموریت مهم آغاز می گردد، از امروز هر فرد و شخصی که آری گرفت از مردم باید بکوشد و تلاش کند تا برای آنچه که گفت و دلیل آورد تا آری بگیرد را جامه عمل پوشاند و زینت بخشد این آری مردم را به خشنودی آنان و آن مهم است که آنان که آری گفتند از گفتن این آری در سال های بعد خرسند باشند و نه در خسران این که چرا نه نگفتند و …

ماموریت مهم نمایندگان از امروز این است که آنان که آری گفته اند در سال های بعد از این آری و انتخاب خوشحال باشند …. حال آنکه مسیر خرسند کردن اینان بس راهی دراز و سخت خواهد بود و نیاز به مردانی با اراده پولادین و کمر همت بسته در راه خرسندی آنان دارد.

شرکت مردم در انتخابات و حضور مردم در صحنه موجب شد که همه اتفاقات با اراده‏ ی مردم و توسط فکر و عقلانیت مردم رقم بخورد. دیروز در پای صندوق های رای یک انتخابات سالم، همگانی و با مشارکت بالای مردم را شاهد بودیم. این مردم‏سالاری ، که نتیجه خون شهدا و پایداری مردان بزرگ سپهر سیاسی ایران است امروز به نقطه پایان خود رسید و این در صحنه بودن فارغ از انتخاب هر شخصی یک پیروزی بزرگ است.

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها