اردبیل باز شاهد نمایشگاه دیگری از بازار مبل تهران است

بعد از هجوم بی سابقه تخفیف سرا ها و فروشگاههای زنجیره ای مافیایی که به صورت مستقیم کسب و کارهای کوچک محله ای را نشانه گرفته است، حال نوبت به نمایشگاههای پایتخت نشینان است تا دمار از از روزگار متصنفین شهر اردبیل دربیاورد.

نمایشگاه هایی که با عناوین مختلف وارد شهر اردبیل میشوند تا اندک معاملات انجام شده در اقتصاد نیمبند و راکد شهر اردبیل را به کام بنک داران تهرانی ببرند و باز پولها از این شهر برود و بر تعداد ورشکستگان افزوده شود.

در سالهای اخیر با کم اعتنایی مسئولین اداره صنعت و معدن وتجارت در سال چندین و چند نمایشگاه برگذار میشود و بدون توجه به حقوق کسبه ای که در طول سال با هزینه های هنگفت اجاره بها و حاملهای انرژی و مالیات و امثالهم جسم بی رمق کسب و کار خود را به دوش میکشند اردبیل باز شاهد نمایشگاه دیگری از بازار مبل تهران است.

نمایشگاهی از جرگه همانهایی که به جرآت میتوان گفت تا به حال به غیر از عده ای معدود هیچ کس نتوانسته در هنگام تحویل، آنچیزی را که در نمایشگاه دیده بود ، به خانه اش ببرد.

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که هیچوقت فروشندگان شرکت کننده در نمایشگاه نخواسته اند مبلمانی را که در نمایشگاه نشان میدهند به احدالناسی از خریداران واگذار کنند؟ راز این محافظه کاری تجاری چه میتواند باشد؟

مگر بازر اردبیل ظرفیت فروش چند دست مبلمان را داراست که مسئولین هر ماه مجوز برگذاری یک نمایشگاه را میدهند و توجه خریداران را به آن معطوف میکنند،

در این میان تکلیف فروشگاه های مبل در سطح شهر چه میتواند باشد؟

یکسال انتظار ی پوچ که هر روز کرکره مغازه را بالا میدهند و در انتظار مشتری مینشینند و غافل از اینکه مسئولین محترم مشتری های آنها را با فرش قرمز به سوی فروشندگان تهرانی هدایت میکنند….

مدیریت اقتصادی نیازمند برنامه همه جانبه است.

برنامه ای که در آن علیرغم حقوق مصرف کننده، لازم است حقوق متقابل متصنفین نیز رعایت شود.

حقوقی که متاسفانه در سالهای اخیر به مسلخ منفعت طلبی عده معدودی میرود….


علی نوری

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها