تازه‌ترین ارسال‌ها در دسته‌بندی تهران

پیشتازی اصلاح طلبان بر اصول گرایان

گروه سیاسی: رییس مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا)، گفت: 30.5 درصد از مشارکت کنندگان در انتخابات اعلام کرده اند به لیست ائتلاف فراگیر رأی خواهند داد و 24.2 درصد نیز اعلام کردهاند به لیست ائتلاف بزرگ اصول گرایان رأی خواهند داد. 8.7 درصد نیز لیست صدای ملت را انتخاب کردهاند.

🇮🇷 راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ / حضور چهره‌های برتر و کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم

راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۳۹۴ / حضور چهرههای برتر و کاندیداهای نمایندگی مجلس دهم.

با حضور ایت ا… موسوی ننه کران، حقیقت پور، کریمی، فیضی، مهندس غریبانی، اعضای مرکزی جبهه ایستادگی، برادران نیکزاد، بدری، سید کاظم موسوی، ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت دکتر عاملی، ولی ملکی، خانم نیک طبع، شهریار حبیب زاده، سمیه حیدری، خردمند، فرهاد توحیدی، حجت السلام سرداری، امیری رز، سردار پاسدار بابازاده، بیوته، اسماعیل ابراهیمی، افضلی فرد، حمید گلی زاده