تازه‌ترین ارسال‌ها در دسته‌بندی خلخال

شور انتخابات در کوچکترین روستای ایران

انتخابات دیروز در کوچکترین روستای کشور هم برگزار شد. روستای خورش رستم از توابع هشجین شهرستان خلخال با تنها دوخانوار سکنه. اکیپ رای انتخابات دیروز از ساعت ۴ صبح به سمت روستا حرکت کرد و بعد از طی مسیری ۸ ساعته ، به مکانی رسید که ۷ نفر واجد شرایط رای دادن در آن منتظر بودند. روستایی در دامنه قله ۳۳۰۹متری آق داغ استان اردبیل.

روز های خوبی در انتظار مردم است

به گزارش خلخال زر مجید خدابخش روز پنچشنبه در جمع مردم خلخال افزود: این دوران شرایط ویژه ای در کشور و استان اردبیل ایجاد کرده و با استفاده از فرصت های بوجود آمده می توان به رفع مشکل ها و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی امیدوار بود.