تازه‌ترین ارسال‌ها در دسته‌بندی ميراث فرهنگی

اجراي اين پروژه ميتواند به عنوان الگويي در ساير استانها مطرح باشد چرا که يک پروژه مشارکتي است که توانسته يک <<مجموعه تاريخي>> را حفظ و کاربري‌هاي جديد نيز کنار آن تعريف کند!!

در حالي تخريب حمام تاريخي «وکيل» اردبيل با هدف ساخت بازار وکيل به صورت شبانه انجام شد که با گذشت يک سال از افتتاح، اين مجموعه تجاري همچنان آغاز به کار نکرده است. به گزارش مهر، مهرماه سال گذشته مديرکل اوقاف و امور خيريه استان اردبيل از پيشرفت فيزيکي ۹۵ درصدي پروژهاي خبر داد که ماجراهاي متعدد داشته و گه گاهي با اعتراض کارشناسان و گاهي با نقد خود مديران همراه بوده است.