😔 انسانیت تا هشتم اسفند ممنوع!

صبح امروز خانه ای در آتش سوخت، اما سوزاننده تر از آتش ، قصه ایست که در پی این حادثه، رخ داد.

اينجا منزل يک پيرزن هشتاد ساله بود که امروز توسط نوه اش به آتش کشيده شد.نوه اش بعد از آتش سوزى فرار کرد.

پسر جوان همسايه، مسعود تمدنى، پیرزن را از داخل خانه به حياط آورد. سوختگى هايى درناحيه صورت و دست وپا داشت. زن تنها، کسی را نداشت. و حاضر نبود در منزل همسایگانش استراحت کند.

همسايه ها با بهزيستى شهرستان تماس گرفتند و ماجرای سوختن خانه اش را گفتند و از آنها خواستند این پیرزن تنها را در مرکز بهزیستی تحت پوشش قرار دهند. متاسفانه جوابی را که شنیدند این بود: " وقت ادارى تموم شده فردا زنگ بزنيد".

بعداز چندساعت توسط اورژانس به بيمارستان انتقال داده شد. تازه يادم افتاد اين روزها همه سرگرم انتخابات هستند و انسانيت، تا هشت اسفند تعطيل است! چون افکار این روزها ، فقط تخريب همديگر و فريب مردم است.

راستى اينجا کشور اسلامى هست، شاید بد نباشد کمی هم به درماندگان فکر کنیم!

منبع: ائل سس

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها