برخورد با جرایم سایبری در اردبیل تشدید می‌شود

ناصر عتباتی در بازدید از ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل اظهار داشت: موضوع ارتباطات در دنیای کنونی از اهمیت و حساسیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی گفت: بیشک در شرایط فعلی هر نوع برنامهریزی مستلزم تبادل اطلاعات صحیح، دقیق و شفاف است که اگر بر مبنای علمی درست بهکار گرفته شود و در عرصه تبادل اطلاعات تمام موارد امنیتی رعایت شود، به یقین به توسعه جامعه در تمامی سطوح آن جهت خواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب اردبیل با اشاره به پیشبینی دقیق قانونگذار در زمینه جرایم الکترونیکی و سایبری بیان کرد: امنیت اطلاعات در قانون دقیق، کامل و پویا است و از حیث اجرای قانون و برخورد با مجرمان و متخلفان هیچ گونه خلائی وجود ندارد.

عتباتی تصریح کرد: دستگاه قضایی همواره با حمایتهای قضایی، پشتیبانی برای دستگاههای متولی در زمینه تبادل امن اطلاعات است و در این راستا همکاری و هماهنگی خوبی در بین نهادهای ارتباطرسان و مراجع قضایی و انتظامی وجود دارد.

وی افزود: باید مردم در زمینه جرائم و تخلفات سایبری و الکترونیکی اطلاعرسانی دقیق و درستی به مردم ارائه شود تا با هوشیاری لازم در این زمینه عمل کرده و از بروز بسیاری از تخلفات در این حوزه در اردبیل جلوگیری شود.

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها