انتخابات سومین سال از چهارمین دوره هیأت رئیسه شورای عالی استان‌ها امروز با حضور 72 عضو شورای عالی استان‌ها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد

جای خالی استان اردبیل در هیات رئیسه شورای عالی استانها

به گزارش سیفار انتخابات سومین سال از چهارمین دوره هیأت رئیسه شورای عالی استانها امروز با حضور 72 عضو شورای عالی استانها در ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی برگزار شد و از بین 2 کاندیدای ریاست (مهدی چمران - غلامرضا بصیریپور)، چمران از 72 رأی مأخوذه با 42 رأی به عنوان رئیس سومین سال از ریاست شورای عالی استانها انتخاب شد و غلامرضا بصیریپور با 30 رأی از راهیابی به این مسئولیت باز ماند.

در ادامه جلسه رأیگیری برای انتخاب نایب رئیس، سخنگو و منشیهای هیأت رئیسه شورای عالی استانها برگزار شد که به ترتیب؛ فیروز آقایی از استان چهارمحال بختیاری به عنوان نایب رئیس شورای عالی استانها و احمد چگینی از استان قزوین به عنوان سخنگوی شورای عالی استانها انتخاب شدند.

مجاهد مقصودی از استان خوزستان با 52 رأی - زهرا سلیمی از استان همدان با 50 رأی - مهدی احمدی از استان آذربایجان غربی با 43 رأی - عبدالوحید باشنده از استان سیستان و بلوچستان با 43 رأی - عبدالحمید امینی از استان گلستان با 42 رأی و حیدر عربسرهنگی از استان سمنان با 41 رأی به عنوان 6 منشی هیأت رئیسه شورای عالی استانها انتخاب شدند.

انتخاب هیات رئیسه از میان نمایندگان استانهای اغلب غیربرخوردار و محروم، بیانگر فعال بودن و تحرک آنان برای تصدی این مسئولیت است.

رحیم آقازاده رییس شورای اسلامی استان اردبیل،نماینده شوراهای استان در شورای عالی استانهاست.

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها