دکتر مرتضی ابراهیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی: باید رابطه تنگاتنگی بین مراکز آموزش عالی و نظام وظیفه عمومی باشد

🎓 جلسه تعامل معاونت وظیفه عمومی با دانشگاه های اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد

جلسه تعامل و هماهنگی معاونت وظیفه عمومی استان با دانشگاه های اردبیل در دانشگاه محقق اردبیلی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار روابط عمومی دانشگاه، دکتر مرتضی ابراهیمی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی در این جلسه با بیان اینکه باید رابطه تنگاتنگی بین مراکز آموزش عالی و نظام وظیفه عمومی باشد، گفت: نظام وظیفه عمومی در پشت پرده دانشجویان مشمول قرار دارد.

وی با بیان اینکه باید جلسات تعامل و هماهنگی دانشگاه ها با مسئولان نظام وظیفه عمومی بیشتر باشد، تصریح کرد: در این نشست ها باید نقاط ریز و آخرین تغییرات آیین نامه های مشمولان خدمت مورد بررسی و تاکید قرار گیرد.

ابراهیمی افزود: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی از قوانین و آئین نامه های نظام وظیفه عمومی تبعیت می کنند، بنابراین باید رابطان وظیفه عمومی دانشگاه ها در بحث تمدید سنوات و مرخصی ها آخرین تغییرات آئین نامه ها را در نظر بگیرند.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با تمامی انقلاب ها تفاوت دارد، تصریح کرد: مبنای انقلاب ایران، فرهنگی و اسلامی بود.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه انقلاب اسلامی هویت ما را به خودمان برگرداند، اضافه کرد: باید به خودمان اعتماد و باور داشته باشیم؛ چراکه انقلاب اسلامی ریشه فرهنگی و اسلامی داشت و تاثیراتش هم فرهنگی است.

ابراهیمی ادامه داد: کشورهای غربی اجازه حضور مهاجران جهان اسلام در حوزه های فکری و فرهنگی را نداده اند و محدودیت های زیادی در این مورد ایجاد کرده اند، اما در حوزه های پزشکی، علمی، فناوری و غیره این محدودیت ها را به این شدت نداشته اند.

وی گفت: بعد از پیروی انقلاب اسلامی نه تنها محدودیتی در حوزه نرم افزار برای مهاجران ایرانی و جهان اسلام نداشته اند، بلکه به شدت حوزه نرم افزار را تقویت کرده و رونق داده اند.

ابراهیمی تصریح کرد: کثرت دشمنی ها با جمهوری اسلامی ایران نشان از عظمت انقلاب اسلامی ایران است و باید قدر انقلاب خود را بدانیم.

سرهنگ دادرس همت جو معاون نظام وظیفه عمومی استان اردبیل نیز با بیان اینکه تعامل خوبی بین دانشگاه های اردبیل و نظام وظیفه عمومی است، گفت: استان اردبیل در این مورد جزو استان های برتر کشور است و برخی از استان های دیگر به این همدلی و همفکری دانشگاه های اردبیل و نظام وظیفه عمومی غبطه می خورند.

وی با بیان اینکه عملکرد دانشگاه های اردبیل در مورد مشمولان رضایت بخش است، تصریح کرد: رابطان وظیفه عمومی دانشگاه ها برای ارائه خدمات مطلوب به این مشمولان، سختی های متعددی را متحمل می شوند.

معاون نظام وظیفه عمومی استان اردبیل افزود: دانشگاه ها و نظام وظیفه عمومی عین حلقه های زنجیر به هم وصل هستند.

همت جو اضافه کرد: بیشترین جمعیت مراجعه کننده به نظام وظیفه عمومی، دانشجویان هستند و کوتاهی دانشگاه ها در ارائه خدمات به این دانشجویان می تواند عواقب بدی در پی داشته باشد.

وی با بیان اینکه رابطان وظیفه عمومی دانشگاه ها باید نسبت به تهیه فرم اطلاع رسانی اقدام کنند، ادامه داد: در این فرم بایستی آئین نامه نظام وظیفه عمومی با آخرین تغییرات در زمان ثبت نام در اختیار دانشجویان قرار داده شود.

منبع: روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها