عکس عکاس اردبیلی سرنوشت ساز شد

📸 در جریان انقلاب اسلامی هم عکسی گرفته شد که در مهم‌ترین و سرنوشت‌سازترین روزهای بهمن‌ماه ۵۷ بر جریان انقلاب تأثیرگذار بود و نام حسین پرتوی را به‌عنوان عکاس در ذهن‌ها حک کرد

۳۷ سال از روزی که حسین پرتوی با حضور در مدرسه علوی یکی از مهمترین عکسهای تاریخ معاصر ایران را ثبت کرد، میگذرد؛ عکسی که بهتنهایی توانست عکاسش را در یک رویداد مهم تاریخی سهیم کند.

ساوالان خبر: در جریان انقلاب اسلامی هم عکسی گرفته شد که در مهمترین و سرنوشتسازترین روزهای بهمنماه ۵۷ بر جریان انقلاب تأثیرگذار بود و نام حسین پرتوی را بهعنوان عکاس در ذهنها حک کرد، بهگونهای که پرتوی را تا سالها بعد از ثبت این عکس بهعنوان عکاس عکس دیدار همافران با امام (ره) میشناختند.

به گزارش ساوالان خبر، ۱۹ بهمنماه ۱۳۵۷ بود که حسین پرتوی از دیدار و بیعت پرسنل نیروی هوایی با امام خمینی (ره) در مدرسه علوی عکسی گرفت که در صفحه اول روزنامه کیهان چاپ شد. انتشار این عکس واکنش دولت بختیار را درپی داشت. دولت خبر را تکذیب کرد، عکس را دستکاری و مونتاژ شده دانست و دستور دستگیری حسین پرتوی را صادر کرد. امام (ره) به تکذیب آن خبر توسط دولت واکنش نشان داد و دیدار خود با همافران را تأیید کرد. تأیید عکس و خبر توسط امام (ره) حمله گارد شاهنشاهی به پادگان نیروی هوایی و حمایت مردم و تظاهرات آنها را درپی داشت.

عکس منتشرشده، همافران نیروی هوایی ارتش را در لباس رسمی و از پشت سر نشان میدهد که با حضور در مدرسه علوی که محل اقامت امام خمینی (ره) در آن روزها بود، به ایشان احترام نظامی گذاشته و با او بیعت کردهاند. گویا آن روز همافران صبح زود با لباسهای رسمیشان به مدرسه علوی تهران رفته بودند و پس از سخنرانی امام (ره)، با خواندن قطعنامهای بیعت خود را رسمی کرده بودند.

حسین پرتوی در روزی که همه عکاسها را از مدرسه علوی بیرون کرده بودند تا کسی از چهره همافران برای حفظ امنیت آنها عکس نگیرد، با هوشمندی در آنجا ماند و از زاویهای، آن اتفاق را در قاب دوربینش ثبت کرد که عکس به یک سند مهم تبدیل شد. عکس بیعت همافران با امام خمینی (ره) در یک اقدام بیسابقه، دو روز پیاپی در صفحهی اول روزنامه کیهان چاپ شد. پیام این عکس آنقدر مهم بود که برای اثبات حقیقت آن، خود امام خمینی (ره) پیامی صادر و آن را تأیید کردند.

در چهلمین روز درگذشت زنده یاد مرحوم حسین پرتوی از نسخه اصلی عکس ماندگار بیعت همافران با امام خمینی (ره) رونمایی شد. این عکس از سال ۱۳۸۷ در اختیار سازمان فرهنگی – هنری شهرداری تهران است و در گنجینه موزه هنرهای دینی امام علی (ع) نگهداری میشود.

حسین پرتوی متولد سال ۱۳۲۱ در اردبیل بود. او پس از گذراندن دوران کودکی همراه خانواده خود به تهران مهاجرت کرد و پس از گذراندن دوران تحصیل در روزنامه کیهان مشغول به کار شد. در سال ۱۳۳۸ نیز بهصورت حرفهای با عکاسی ورزشی کار خود را شروع کرد و در سالهای جنگ ایران و عراق بهعنوان دبیر سرویس عکس روزنامه کیهان فعال بود.

او پس از ۳۱ سال کار در روزنامه کیهان، ۲۷ شهریور ۱۳۶۸ بازنشسته شد و بهدلیل دوستی و علاقهای که به پروفسور حسابی داشت، با بخش فرهنگی بنیاد حسابی همکاری خود را شروع کرد.

از جمله آثار این هنرمند میتوان به عکس مربوط به بسته شدن فرودگاه توسط نظامیان به فرمان بختیار در ۴ بهمن ماه ۱۳۵۷، عکس مربوط به اعدام سران حکومت پهلوی در دبیرستانهای علوی و رفاه، عکس مربوط به ورود امام خمینی (ره) به ایران در فرودگاه مهرآباد ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ و عکس مربوط به بیعت همافران با امام خمینی (ره) در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۵۷ اشاره کرد.

پرتوی همچنین برگزار کردن چند نمایشگاه عکس با موضوعات انقلاب و دفاع مقدس، دریافت لوح تقدیر از نخستین جشنواره تخصصی مطبوعات ورزشی در ایران، دریافت لوح و تندیس از دومین همایش تجلیل از فجرآفرینان عاشورایی – بهمن ۱۳۸۵، دریافت لوح و مدال در همایش راویان نور و بزرگداشت عکاسان انقلاب – بهمن ۱۳۸۶ و دریافت تقدیرنامه از فرماندهی نیروی هوایی ارتش در آستانه بیستونهمین سالروز بیعت همافران با امام خمینی (ره) – بهمن ۱۳۸۶ را در کارنامه هنری خود دارد.

این عکاس ۲۸ اردیبهشتماه ۱۳۹۳ پس از تحمل یک دوره بیماری در ۷۲ سالگی درگذشت.

منبع: ساوالان خبر

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها