مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اردبیل

فرهنگ متعلق به تمامی ارگان های فرهنگی است

به گزارش ایرنا، سید ناصراسحاقی عصرچهارشنبه درنشستی با هنرمندان واصحاب قلم خلخال افزود: درحالی که اعتبار فرهنگی سال جاری کشور110هزارمیلیارد ریال است تنها یک بیستم ازاین مبلغ برای اجرای برنامه های فرهنگی وهنری به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی تخصیص یافته است.
وی بیان کرد: توزیع اعتبار فرهنگی استانی نیزتابع قاعده کشوری بوده وسهم اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ازمجموع اعتبار فرهگی استان نیزیک بیستم است .
وی با بیان اینکه اعتبار سال جاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان 150 میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل تغییری نکرده است، اضافه کرد: فعالیت های فرهنگی بی تاثیرازوضعیت دشواراقتصادی کشورنبوده وکاهش قیمت نفت از 130 دلاربه زیر30 دلاردر سال جاری تاثیرمستقیمی درروند اجرای برنامه های فرهنگی وهنری ویا معیشت هنرمندان این استان داشته است.
اسحاقی ازصدورمجوزبرای انتخاب هفته فرهنگی خلخال خبرداد و افزود: مسوولان این شهرستان با معرفی تاریخی به عنوان هفته فرهنگی خلخال می توانند یک هفته درسال را به اجرای برنامه های فرهنگی وهنری خود درمرکزاستان اختصاص دهند.
وی با تبریک موفقیت موسسه قرانی نسیم وحی خلخال درکسب رتبه سوم دربین 2 هزارو 600 موسسه قرانی تحت نظارت وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کشوردرسال جاری گفت: توجه به مسایل قرانی وارزش های دینی ازقدمت دیرینه درخلخال برخورداربوده وموسسه نسیم وحی خلخال به عنوان نماینده استان اردبیل هموراه موجب درخشش نام این استان درسطح ملی شده است .
دراین نشست که درمحل اداره فرهنگ وارشاد اسلامی خلخال برگزارشد هنرمندان، نویسندگان، شعرا، فرهیختگان واصحاب قلم خلخال نیزمسایل ،مشکلات وانتظارات خود را بیان کردند.
خلخال در جنوب اردبیل واقع است.

منبع: ایرنا

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها