​هفته بیست و پنجم لیگ آزادگان در هوای سرد و برفی اردبیل پیگیری شد

تیم شهرداری اردبیل با برد مقابل ایران‌جوان بوشهر دل هوادارانش را گرم کرد

هفته بیست و پنجم لیگ آزادگان در هوای سرد و برفی اردبیل پیگیری شد و تیم شهرداری اردبیل با برد مقابل ایرانجوان بوشهر دل هوادارانش را گرم کرد

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها