اظهارات پس از رد صلاحیت

اظهارات مهندس ولی آذروش پس از موضوع رد صلاحیت

مهندس آذروش: در حال رایزنی و حل و فصل سوء تفاهم ها و برطرف نمودن موضوع صلاحیت هستیم.

سوء تفاهم ها و برخی گزارشات مغرضانه باعث ایجاد سوء تفاهم هایی در روند بررسی صلاحیت مان شده که در حال رایزنی و حل و فصل هستیم.

همان طور که در روز ثبت نام با دعای توسل وارد عرصه شدیم تا آخر نیزبا توکل بر خدا و احترام و رعایت قوانین و با مشی اخلاق مدارانه به پیش خواهیم رفت.

خداوند متعال در آیات مختلف قرآن بندگانش را به امتحان با سختی ها وعده داده است و ما تسلیم قسمت الهی و تصمیم نظام و قانون هستیم.

مانند گذشته و به مصداق عبارت شریف قرآنی «فَاْستَقِم کَماٰ اءُمِرت» پایمرد و مستحکم در صحنه خدمت به نظام و انقلاب و منطقخ خواهیم بود.

از لطف و بزرگواری و وفاداری تان نسبت به این خادم خود سپاسگزار بوده وهمواره قدرشناس لطف و بزرگواریتان خواهم بود.

ان شاءلله که همه امور ختم به خیر خواهد شد وهمگی به نتیجه نهایی و هدف مان که همان خدمت صادقانه وپاک دستانه هست دست خواهیم یافت.

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها