علی جعفری عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اردبیل و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی:

با حذف یک‌طرفه افراد برجسته از یک طیف فکری رقابت در صحنه سیاسی معنای واقعی خود را از دست داده است

علی جعفری عضو شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اردبیل و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درپی نشست امروز شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان اردبیل اظهار داشت؛

هرچند باحذف یکطرفه افراد برجسته ازیک طیف فکری رقابت درصحنه سیاسی معنای واقعی خود را از دست داده است ،اما به لحاظ اینکه کمرنگ بودن حضور مردم درانتخابات موجب تقویت جریان تندرو می گردد و مشارکت حداکثری زمینه حذف آنان را فراهم می آورد.لذا علی رغم شرایط سخت، شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان مصمم به حضور فعال در صحنه انتخابات می باشد .

عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی استان اردبیل افزود ؛ اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان درجلسه امروز به بررسی درخواست کاندیدا های محترم جهت حضور و ارائه دیدگاه اصلاح طلبانه شان در جلسات شورای هماهنگی پرداختند و همچنان تاکید اعضای شورا بر این بود که درخواست کنندگان بایستی از شاخصهای لازم اصلاح طلبی برخوردار باشند .

این فعال سیاسی افزود؛ در چند روز آتی نزدیک، اعضای شورا هماهنگی با حضور در شهرستانها و رایزنی با اصلاح طلبان مناطق به بررسی وضعیت موجود کاندیداها خواهند پرداخت و به نوبت از کاندیدا های حائز شرایط، متقاضی حضور در شورا نیز دعوت بعمل خواهد آمد.

وی اظهار امیدواری کرد؛ با حضور جدی در انتخابات نباید اجازه بدهیم که مجلس آینده مانع پیشرفت اهداف و برنامههای دولت باشد.

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها