خیانت در طراحی و اجرای راه‌آهن اردبیل آشکار است

حقیقیت پور خود را به ریزعلی فداکار تشبیه کرد

منصور حقیقت پور، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: در طراحی و اجرای راهآهن اردبیل مسئولان وقت خیانت بزرگی را مرتکب شدهاند که باید در برابر این مردم و دادگاه عدل الهی پاسخگو باشند

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، منصور حقیقتپور عصر امروز در نشست با جوانان و دانشجویان و در پاسخ به مطالبات آنها در حوزههای مختلف اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم یکی از مبانی و پایههای اصلی توسعه احداث راه، راهآهن، بندر و فرودگاه است چراکه یک بندر خوب و راهآهن مناسب میتواند زمینه تبادلات اقتصادی، صنعتی و تجاری مناسبی را فراهم کند.

وی با یادآوری اینکه باید به وسایل ترابری ارزان در حمل و نقل راحت و ایمن دست پیدا کنیم، تصریح کرد: ما در حال حاضر به دلیل نداشتن راهآهن و فرودگاه مناسب در جذب سرمایهگذاران و آوردن تجهیزات پتروشیمی اردبیل با مشکلاتی روبهرو شدهایم به طوری که به دلیل نبود این زیرساختها حتی فکر هلیبرد تجهیزات پتروشیمی را برای اردبیل در ذهن خود مجسم کردهایم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه اصلاً با راهآهن مخالف نیستم بلکه با اجرای آن برای استان اردبیل موافقم و خودم نیز فرزند کارمند راهآهن هستم و با احساس مسئولیت و وظیفه در این زمینه گام بر میدارم، گفت: نباید تصور شود که حقیقتپور مانعی در مسیر احداث راهآهن است بلکه بنده از سر دلسوزی و احساس تکلیف اسناد و مدارکی را ارائه میکنم که ثابت میکند مسئولان وقت در انتخاب مسیر و طراحی پروژه راهآهن اردبیل خیانت کردند.

حقیقتپور افزود: البته بعد از انتخابات این اسناد را منتشر میکنم چراکه اگر امروز این کار را انجام دهم برخی مسئولان و کاندیداهای فعلی مجلس عملکردشان زیر سئوال میرود و اسباب شرمندگی آنها در پیشگاه مردم میشود.

وی با یادآوری اینکه در یک تصویر هوایی شرایط مطلوبتر و نواقصات روشنتر معلوم میشود، بیان کرد: اولین مشکلی که در اجرای راهآهن اردبیل وجود دارد، مشکل جنس زمین بوده که زمین انتخاب شده جوان و تثبیت نشده است و به نظر میرسد یک وضعیت رانشی را در این مسیر شاهد هستیم.

حقیقتپور با بیان اینکه به ارتفاع ۳۰ متر فرورفتگی را در مسیر راهآهن اردبیل شاهد هستیم، اضافه کرد: ما باید در این زمین رانشی پایههای پل را جابهجا کنیم و با یک پیچش تونل در این مسیر روبهرو هستیم که احداث راهآهن اردبیل – میانه با ۴۵ دهنه تونل و سه کیلومتر پل از شرایط سخت اجرایی برخوردار است.

وی مدعی شد: هنوز ۳۰ کیلومتر از مسیر راهآهن اردبیل طراحی و حتی برای اجرا برنامهریزی نشده و ما در گذر از دره آرپا چایی و احداث یک پل فلزی در ارتفاع ۱۲۰ متر روی دریاچه واقع در این منطقه با مشکل جدی روبهرو هستیم که هزینه اجرایی دو پل در این مسیر ۳۰۰ میلیارد تومان است.

حقیقتپور در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: برای راهآهن اردبیل ۳۲۰ میلیارد تومان تاکنون هزینه شده و حدود دو هزار میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز است تا این پروژه به اتمام برسد.

وی گفت: پروژه راهآهن اردبیل از جنبه دفاعی و پدافند غیرعامل اقتصادی، فنی و عملیاتی توجیه مناسبی ندارد و قادر نیست هیچ یک از شهرهای این استان را از بنبست خارج کند.

حقیقتپور افزود: باید تمام مشاوران و طراحان خائن این پروژه را در پلها و تونلهای احداثی این مسیر زندانی کرده و بهسزای اعمالشان رساند، چراکه در انتخاب مسیر راهآهن اردبیل همان بلایی را سرمان آوردند که در احداث فرودگاه اردبیل و ورزشگاه علی دایی آن را تکرار کرده بودند.

وی بهترین مسیر جایگزین را پروژه راهآهن بستانآباد به سراب و اتصال آن به نیر، سرعین و اردبیل اعلام کرد و ادامه داد: این مسیر دارای شرایط مطلوبتر و مناسبتر بدون احداث تونل و پل و در یک شرایط زمین کف و تثبیت شده است و با هزینه ۵۰۰ میلیارد تومان میتوانیم این پروژه را اجرایی کنیم که اجرای آن هم سراب، هم نیر و هم سرعین را از بنبست خارج میکند.

حقیقتپور در پاسخ به برخی اظهار نظرهای غیرمنطقی و اتهامهای وارد شده به خودش در این زمینه بیان کرد: برخیها مدعی هستند که حقیقتپور به دلیل آن که همسرش اهل سراب است، این مسیر را پیشنهاد کرده در حالی که در شأن من نیست چنین مسائل و موضوعاتی را مد نظر قرار دهم.

وی پیشنهاد کرد: برای دومین مسیر اجرایی راهآهن اردبیل مسیر فیروزآباد، منجیل و اتصال به راهآهن رشت، قزوین را پیشنهاد کردم که البته گزینه اول بهتر از این گزینه است.

حقیقتپور به اعتبار ۴۰ میلیارد تومانی راهآهن اردبیل در سالجاری و جذب ۲۰ میلیارد تومانی این اعتبار برای امسال اشاره کرد و ادامه داد: دهها سال طول میکشد تا راهآهن فعلی اردبیل اجرایی و عملیاتی شود و بنده تنها از سر دلسوزی این مسائل را مطرح کردم و قطعاً آیندگان در این زمینه خوب قضاوت میکنند که آیا طرح این مسائل برای بنده منفعتی داشته یا از سر خیرخواهی این مسائل را مطرح کردم.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی خود را به ریزعلی فداکار تشبیه کرد که امروز مورد تهمت و اتهام افراد مختلف است اما آیندگان قضاوت میکنند که من علت مخالفتم با احداث راهآهن اردبیل در مسیر میانه – اردبیل به این دلیل بود که پول بیتالمال در پروژهای هزینه نشود که بعداً افسوس آن را بخوریم و به مانند فرودگاه اردبیل امروز گرفتار معضلات و مشکلات متعدد باشیم.

منبع: مشکین سلام

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها