دبیر و نائب رئیس حزب ندای ایرانیان شعبه استان اردبیل

جلوی ورود احمدی نژادهای اشل منطقه ای را به مجلس خواهیم گرفت

💠 دبیر و نائب رئیس حزب ندای ایرانیان شعبه استان اردبیل: جلوی ورود احمدی نژادهای اشل منطقه ای را به مجلس خواهیم گرفت.

🔹 جریان تندرو که می دانند رأیی در بدنه جامعه ندارند؛ گاها به بهای صرف رأی آوری در حال تصاحب رنگها، واژه گان و حتی گفتمان اصلاحطلبی هستند. حال شاهدیم حتی برخی بر ستادهایشان اسم اصلاحات نیز گذاشته اند. چنین اقداماتی مضحک است، مردم نسبت به اصلاحات و اصلاحطلبان شناخت کافی دارند و اجازه نخواهند داد عده ای احمدی نژادی با لباس اصلاحات وارد خانه ملت شوند.

🔹 امروز وظیفه اصلاحطلبان روشنگری احمدی نژادهای اشل منطقه ایست.

🔹 با شرکت حداکثری در انتخابات به پشتوانه رأی ملت، جلوی ورود جریان انحرافی و کسانی که دل گرو منافع ملی ندارند را خواهیم گرفت.

💠 خبرنامه ندای اتحاد اصلاحات

(استان اردبیل)

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها