نامه تایید صلاحیت ولی ملکی کاندیدای حوزه مشگین شهر

از حوزه انتخابیه مشگین شهر صلاحیت ✅ ولی ملکی تایید شده است و این چهره به صحنه رقابت ها بازگشته است.

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها