طرحی نو دراندازیم…

بهزاد خسروانی اعلام کرد: لیست شورای سیاست گذاری و راهبردی برای استان اردبیل

طرحی نو دراندازیم…

شخصا با توجه به اینکه شورای هماهنگی اصلاح طلبان استان، بنا به دلایل متعدد و متقن و با دوراندیشی، لیستی اعلام ننموده است، از رویه مرکز تبعیت نموده و ‌به لیستی که توسط شورای سیاستگذاری انتخاباتی و شورای راهبردی که متشکل از دبیران کل احزاب جبهه اصلاحات و شورای مشورتی آقای خاتمی است، بعنوان اشتراک حداقلی نگریسته و آن را محور اتفاق فرض خواهم نمود.

ضمن احترام‌ به تک تک کاندیداهای پیشنهادی این لیست، ممکن است افرادی هم در لیست مذکور باب میل بنده و امثال بنده نباشد، اما به زعمی می توان از این لیست به عنوان لیست اشتراک حداقلی برای ممانعت از ورود آنانی استفاده نمود که در مسیر طرح و تحقق مطالبات مردم ایستاده پایداری می کنند.

از این اتفاق، طفره نرویم تا مجلس «راستگویان» و همراه دولت تشکیل یابد.

شرایط کشور عزیزمان چه به لحاظ اقتصادی، چه از منظر بین المللی و چه در حوزه منطقه ای ، شرایطی است که مجلسی همکار با دولت را می طلبد؛ حتی اگر این مجلس همسو با منویات و منش سیاسی دولت نیز نباشد! مجلسی لازم است که به سبب فهم صحیح از منافع ملی و مقدم داشتن منافع عمومی بر منافع جریانی و فردی کمک رسان دولت تدبیر و امید باشد.

…طرحی نو در اندازیم.

ان‌شاءالله

تا آنجا که بنده اطلاع دارم لیست تعیینی شورای سیاستگذاری و راهبردی بدین شرح است:

اردبیل ، نیر، نمین و سرعین: محمدرضا سرداری، محمد فیضی، رضا کریمی

مشگین شهر: یونس اسدی

گرمی: سید حمایت میرزاده

پارسآباد و بیله سوار:عباس جهانگیرزاده

خلخال و کوثر: ضرغام مقربی

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها