عضو هیات علمی گروه معماری، مدیر جدید دفتر فنی دانشگاه محقق اردبیلی شد

هرام گسیلی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی بعنوان مسئول جدید دفتر فنی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، بهرام گسیلی عضو هیات علمی گروه معماری دانشگاه محقق اردبیلی بعنوان مسئول جدید دفتر فنی دانشگاه محقق اردبیلی معرفی شد.

محمد نریمانی قائم مقام رئیس دانشگاه محقق اردبیلی در مراسم معارفه مسئول جدید دفتر فنی دانشگاه هر شروعی را دارای پایانی دانست و گفت: لذت پایان بیشتر از شروع است و این بدان دلیل است که فرد در زمان پایان نقش آفرینی کرده و به هدف نهایی رسیده است.

وی با تاکید بر به نتیجه رسیدن طرح های ناتمام و روی کاغذ دانشگاه در سالجاری، افزود: امید می رود با مدیریت جدید، دانشگاه در حوزه های عمرانی روز به روز گسترش و توسعه یابد.

ولی رسولی شربیانی معاون اداری و مالی دانشگاه نیز با بیان اینکه تغییر مدیریت ها باعث شکوفایی خلاقیت ها می شود، تاکید کرد: در سالجاری با برنامه ریزی های انجام شده، فعالیت های عظیمی در خصوص پروژه های عمرانی، محوطه سازی، تعمیرات و نگهداری تاسیسات در دانشگاه انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه از همکاران حوزه اداری و مالی و همچنین دفتر فنی دانشگاه انتظار می رود دست در دست هم دهیم تا دفتر فنی را به جایگاه واقعی خود در دانشگاه برسانیم، گفت: امید می رود با عمل به وظایف محوله، زمینه رشد و توسعه روزافزون دانشگاه را فراهم آوریم.

در ادامه بهرام گسیلی مدیر جدید دفتر فنی و رسول الیاسیان مدیر سابق دفتر فنی به ارائه نقطه نظرات خود پرداختند.

گفتنی است در پایان این جلسه با اهدای لوح سپاس و هدیه از زحمات مهندس رسول الیاسیان مدیر سابق دفتر فنی دانشگاه تجلیل و حکم بهرام گسیلی به عنوان مدیر جدید دفتر فنی به وی اعطا شد.

منبع: ابصار نیوز

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها