مخترع و مبتکر اردبیلی:

۴ اختراع به ثبت رسانده‌ام / به خودباوری جوانان با تاکید مقام معظم رهبری اعتقاد راسخ دارم

سردار حقزاده در گفتوگو با خبرنگار فارس در اردبیل اظهار کرد: این چهار اختراع مربوط به خودروی خود شارژ، ژنراتور خودشارژ، گیربکس قدرتی و سرعتی خودرو و همچنین پکیج بدون سوخت است که هر یک از این طرحها میتواند در نقطه عمل به یک تحول اساسی در صنعت کشور و خوداتکایی واقعی تبدیل شود.

وی با بیان اینکه ژنراتوری را اختراع کردهام که بدون سوخت، برق تولید میکند و در صورت وجود سرمایهگذاران میتوان نسبت به راهاندازی نیروگاه برقی اقدام کرد، افزود: در کنار این اختراعات طرح شهریاران اردبیل را با هدف ایجاد فرصت اشتغال برای هزار نفر اجرا کردیم که امیدواریم خروجی آن به ایجاد فرصتهای اشتغال واقعیتر منجر شود.

این مخترع اردبیلی از اختراع پمپ بدون سوخت و طراحی سرعتگیرهایی با هدف تولید برق در اتوبانهای کشور خبر داد و یادآؤر شد: بنده زمانی که تاکیدات مقام معظم رهبری را در رسیدن جوانان به خودباوری شنیدهام تا در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بتوانیم روی پای خودمان بایستیم انگیزه مضاعفی پیدا کردم تا به دور از وابستگیها و اتکا به سایر کشورها بتوانیم در این عرصه ورود پیدا کنیم.

حقزاده به بیتوجهی مسئولان استانی گریزی زد و بیان کرد: تنها استاندار اردبیل آن هم در حد حمایت معنوی و ایجاد دلگرمی و تشویق همراهمان بوده و پارک علم و فناوری که به نظر میرسد راهاندازی آن یک خطا و اشتباه واقعی بوده هیچ حمایتی را از ما انجام نداده است.

وی ادامه داد: نه تنها حمایتی را از پارک علم و فناوری ندیدیم بلکه بنیاد نخبگان نیز چندان حمایتمان نکرده و مرکز رشد و دانشگاه تا حدودی این کاستیها را جبران کرده است.

مخترع و مبتکر اردبیلی گفت: با اختراع انجام شده در مورد خودروی خودشارژ که میتواند تحول عظیمی را در صنعت خودرو رقم بزند صاحبان صنایع خودرویی در کشور میتوانند از این ظرفیت استفاده کرده و اختراع بنده را به تولید انبوه برسانند اما تاکنون این کار انجام نشده است.

حقزاده تصریح کرد: با استفاده از الکتروموتور خودشارژ نه تنها مصرف سوخت به حداقل میرسد بلکه در حفظ محیطزیست گامهای عملی برداشته شده و با سرعت 180 تا 220 کیلومتر امکان طی کردن مسیرهای این خودروها وجود دارد.

وی افزود: حاضرم این سیستم در اتوبوسهای درونشهری و تاکسیهای تهران که امکان به حداقل رساندن آلودگیها را دارد مورد استفاده قرار گیرد چرا که ما میتوانیم با استفاده از این سیستم وضعیت آلایندگیها را تا حد زیادی کاهش دهیم.

مخترع اردبیلی یادآؤر شد: بنده آن توانایی را ندارم که اختراعاتم را به تولید انبوه برسانم و این وظیفه حمایت دولت و صنایع خودرویی است تا از فضای فراهم شده بیشتر استفاده کنند.

حقزاده عنوان کرد: در سالهای گذشته یک شرکت اسپانیایی که واردکننده قطعات خودرویی به ایران بوده تماسی را با بنده داشته تا در مورد اختراع بنده و تولید انبوه در صنعت خودرو همکاریهایی را داشته باشیم که این رایزنیها نیز به نتیجه نرسیده است.

وی ادامه داد: بنده برای کسب درآمد به اختراعاتم و به کارگیری سیستمهای جدید در صنعت خودرو فکر نمیکنم بلکه معتقدم در صنعت تحول یافته دنیای امروز که بیشترین تحریمها بر سر سوخت است باید به نحوی حرکت کنیم تا مصرف سوخت به حداقل رسیده و با استفاده از سیستم خودشارژ بتوانیم زمینه توانمندی این حوزه را افزایش دهیم.

مبتکر اردبیلی با انتقاد از شعار دادنهای مسئولان و دور بودن آنها از حوزه عملگرایی گفت: همان طوری که بنده در عمل توانمندیام را نشان دادم انتظار دارم مسئولان نیز در عمل حمایتهایشان را انجام دهند تا این جوان مخترع که با انواع اختراع خود دلگرم به استقلال و خودکفایی کشور است بتواند به اهدافش برسد.

منبع: خبرگزاری فارس

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها