دومین دوره مسابقات دانشجویی سازه‌های ماکارونی در اردبیل برگزار شد

بهروز میرزایی رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی در حاشیه برگزاری این مسابقات در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه اردبیل گفت: هدف از برگزاری این مسابقات علاوه بر ایجاد شور و نشاط در دانشجویان، انجام کارهای گروهی و استعدادیابی دانشجویان در طراحی و اجرای کارهای عملی است.

وی با بیان اینکه دانشجویان باید در فعالیتهای جانبی به شکل مسابقه، طراحی و مسابقه شرکت کرده و خود را محک بزنند، افزود: این فعالیتها برای شناسایی توانمندیهای دانشجویان کمک میکند.

رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه محقق اردبیلی با بیان اینکه در این دوره از مسابقات 49 تیم با 77 سازه از دانشگاههای محقق اردبیلی، آزاد اسلامی واحد اردبیل، پیامنور اردبیل، غیرانتفاعی نوین اردبیل، مقدس اردبیلی حضور دارند، خاطرنشان کرد: تعداد اعضای تیمهای حاضر حداقل دو نفر و حداکثر چهار نفر هستند.

وی اضافه کرد: تیمهایی از دانشگاههای آزاد اسلامی واحد تبریز و صوفیان نیز بصورت مهمان در این مسابقات حضور دارند.

میرزایی با بیان اینکه برگزاری مسابقات سازههای ماکارونی بصورت کشوری در سال آینده جزو برنامههای ما است، تصریح کرد: سیستم بارگذاری سازهها را نیز سعی میکنیم از حالت دستی به حالت دیجیتالی تبدیل کنیم.

منبع: ایسنا

خبر بعدی

اخبار مرتبط

دیدگاه‌ها