# دانشگاه علوم پزشکی

راه‌اندازی بیمارستان 96 تخت‌خوابی واحد اردبیل در سال 95/ جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های پزشکی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از راهاندازی بیمارستان 96 تختخوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان بهمنظور خدمتدهی بهتر به مردم اردبیل در سال جاری خبر داد.

اردبیل فاقد متخصص شبکیه چشم است / بیماران دیابتی چشم انتظار متخصصان شبکیه

جمع زیادی از بیماران دیابتی که دچار اختلال شبکیه چشم هستند و مجبور به انجام معاینات چشمپزشکی در خارج از استان هستند از مسئولان انتظار دارند تا با جذب یک متخصص شبکیه چشم برای درد آنها دوایی بکنند.