# دکتر علی شامل

راه‌اندازی بیمارستان 96 تخت‌خوابی واحد اردبیل در سال 95/ جذب دانشجوی خارجی در رشته‌های پزشکی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل از راهاندازی بیمارستان 96 تختخوابی امام رضا (ع) واحد اردبیل با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی این شهرستان بهمنظور خدمتدهی بهتر به مردم اردبیل در سال جاری خبر داد.