# فرهنگ ایثار و شهادت

استانداری اردبیل جزو استانداری های برتر در توجه به توسعه فرهنگ ایثار وشهادت شناخته شد

غلامرضا یاوند عباسی، مشاور وزیر و مسوول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور در نامه ای به مجید خدابخش، استاندار اردبیل از قرار گرفتن استانداری اردبیل در ردیف استانداری های برتر از حیث توجه عملی به توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و خدمات رسانی عزتمند به ایثارگران خبر داد.