# مجید خدابخش

استانداری اردبیل جزو استانداری های برتر در توجه به توسعه فرهنگ ایثار وشهادت شناخته شد

غلامرضا یاوند عباسی، مشاور وزیر و مسوول هماهنگی امور ایثارگران وزارت کشور در نامه ای به مجید خدابخش، استاندار اردبیل از قرار گرفتن استانداری اردبیل در ردیف استانداری های برتر از حیث توجه عملی به توسعه فرهنگ ایثار و شهادت و خدمات رسانی عزتمند به ایثارگران خبر داد.

کشاورزی صنعتی در پساتحریم؛ اولویت برنامه دولت در استان اردبیل

مجید خدابخش، استاندار اردبیل با بیان اینکه در فضای پسا تحریم نیاز به توسعه کشاورزی و صنعت در کنار هم در استان اردبیل هستیم ، گفت : اولویت برنامه های اقتصادی دولت در این راستا و با هدف ایجاد ارزش افزوده و دست یابی به بازارهای آنسوی مرز می باشد.

روز های خوبی در انتظار مردم است

به گزارش خلخال زر مجید خدابخش روز پنچشنبه در جمع مردم خلخال افزود: این دوران شرایط ویژه ای در کشور و استان اردبیل ایجاد کرده و با استفاده از فرصت های بوجود آمده می توان به رفع مشکل ها و حرکت در مسیر توسعه اقتصادی امیدوار بود.

استاندار اردبیل گفت: با برنامه‌ریزی‌های انجام شده و حمایت دولت عملیات اجرایی پروژه راه‌ آهن اردبیل تداوم می‌یابد.

یکی از مطالبات اساسی مردم اردبیل تکمیل پروژه راه آهن در این منطقه است که با برنامهریزیهای انجام شده و حمایت دولت راه آهن اردبیل در آیندهای نزدیک تکمیل میشود